Aquest refugi, i cal suposar que els altres dos localitzats en la zona enjardinada de la Gran Via Marqués del Túria, pertanyen al model voltat, amb dues entrades en rampa situades en els extrems oposats d’uns 9,16 m. de llarg i un ample de 2,19 m. La planta de l’edifici és allargada (22 m. de llarg per 7 m. d’ample). Presenta dues sales voltades d’uns 3 m. d’altura amb bancs adossats en tot el seu perímetre. Es troba totalment soterrat, per davall del nivell actual de la calçada. L’any 2007 es va tindre accés al mateix a causa de les obres de la T2 del metre, el traçat del qual va tallar part d’una de les rampes d’entrada. El seu estat de conservació és bo i conserva part de la maquinària per a la renovació de l’aire, així com pintura en blava en algunes parets i traços formant un fals especejament de carreus.

Aquest refugi va ser utilitzat després de la guerra de manera temporal com a parròquia de Sant Andrés. Amb aquest moment cal relacionar una fornícula per a situar alguna figura o objecte relacionat amb l'església. El refugi ha quedat conservat davall de la calçada.

Els altres dos refugis localitzats als jardins centrals de la Gran Via Marqués del Túria estan també soterrats per davall del nivell actual del jardí.Dades bàsiques

Direcció:

Gran Vía del Marqués del Turia
46005 València