Política de cookies
Este lloc web utilitza cookies perquè vostè tinga la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxe l'enllaç per a major informació.

X

València, Capital Cultural

“La ciutat de València compta amb un ric patrimoni acumulat al llarg de la seva història (medieval, modernista i contemporani) que la converteixen en una capital cultural en el mediterrani europeu. Alhora, (…) compta amb un ric patrimoni immaterial que vertebra la ciutat i li dona una identitat pròpia i distintiva en el context del país i a nivell internacional. Els creadors han hagut de superat grans dificultats degudes a l’absència de planificació cultural i la crisi amb una gran dosi de creativitat i resiliència que ha creat un sector cultural dinàmic i independent. Totes aquestes fortaleses indiquen que València pot convertir a la cultura com un element de la pròpia identitat urbana a condició de focalitzar els esforços en enfortir la participació cultural en un sentit ampli, el consum de les arts i a protegir els creadors. D’aquesta forma es pot convertir en una ciutat cultural de talla mitjana, amable i propera que pugui atraure ciutadans per viure, crear i difondre la seva creativitat d’una forma transversal al cap i casal”

Pla de Cultura de la Ciutat de València, 2017

València, capital cultural respon a l’objectiu estratègic de desenvolupar sinergies de ciutat i de construir una marca cultural forta i sostenible Pla de Cultura Ciutat de València, 2017 (1) i proposa una sèrie d’iniciatives orientades a convertir la cultura en un element de la pròpia identitat urbana de la nostra ciutat. A continuació s’enumeren i descriuen les principals iniciatives d’aquest programa dutes a terme per la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals:

Des de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals es concedeixen anualment els Honors i Distincions de la ciutat a persones i grups de persones els mèrits de les quals han contribuït a elevar el prestigi de la nostra Ciutat en els diversos àmbits culturals: esportius, metges, artístics, etc.

La tramitació d’aquests premis està arreplegada en el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de València, aprovat per l’Ajuntament Ple el 20 de desembre de 1984 i modificat en sessió extraordinària celebrada l’11 de febrer de 1994, amb la finalitat de reconèixer especials mereixements, beneficis assenyalats, serveis extraordinaris, treballs valuosos en qualsevol dels aspectes cultural, científic, artístic, esportiu, econòmic, professional, social, polític o aportacions singulars prestades a l’Estat, a la Comunitat Valenciana o a la Ciutat.

Amb el propòsit de convertir la cultura en un element de la identitat de la nostra ciutat, la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals ha seguit un model de gestió estratègica, basant la seua acció de govern en les recomanacions contingudes en el Pla de Cultura de la Ciutat de València encarregat a la Universitat de València en 2016 i que va completar una primera fase de diagnòstic i proposta d’actuacions estratègiques en 2017. Aquest marc de referència, juntament amb els principis continguts en l’Agenda 21 de la Cultura i els objectius de la Unesco en matèria de Cultura han generat les iniciatives contingudes en cadascun dels programes dissenyats per la Regidoria i comparteixen l’objectiu de construir una marca cultural de ciutat forta i sostenible.

El conjunt d’iniciatives engegades i projectades per la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals anirà perfilant la imatge de ciutat cultural que es vol projectar, tant a la ciutadania i als seus visitants com cap a l’exterior, generant atracció cultural i produint un relat de ciutat basat en els elements de la nostra identitat i en les nostres pràctiques culturals cultes i populars. Aquest procés de construcció de la imatge de la nostra ciutat com a capital cultural té el seu reflex en la creació de la marca Cultural València, una marca capaç d’explicar tant el procés com la visió de València com a capital cultural. La marca Cultural València s’ha concebut com un sistema obert i dinàmic representat mitjançant una simbologia que arreplega elements de la nostra identitat i que permet expressar els trets de tradició i modernitat que defineixen la imatge de València com a capital cultural.

La configuració de la imatge de València com a capital cultural ha de construir-se a partir de les dimensions que la defineixen. Aquestes dimensions s’han identificat a partir de l’anàlisi i diagnòstic contingut en el Pla de Cultura de la Ciutat de València (2017) i de la revisió de conclusions de diferents documents de diagnòstic de la cultura en la nostra ciutat. Pot consultar el document sobre les dimensions i el decàleg de comunicació en este document.

Cultural València s’expressa a partir de les següents dimensions:

 • Proximitat, accessibilitat i universalitat: una ciutat propera que cohesiona a la ciutadania, que té amb compte les sensibilitats de cada barri, que inclou a totes i tots i que possibilita el gaudi de la cultura per part de persones amb capacitats diferents i de qualsevol condició.
 • Participació i col·laboració: una capital cultural configurada a partir de les necessitats, idees i afanys dels seus protagonistes (que són els ciutadans, els agents culturals privats i públics, el tercer sector, les universitats i les empreses culturals) i que s’ha desenvolupat amb la col·laboració de tots ells.
 • Transversalitat i coordinació: una ciutat en què es tenen en compte les veus de tots els sectors (cine, música, disseny, animació, il·lustració, còmic, teatre, dansa…) i totes les àrees amb influència i/o responsabilitat en la planificació, gestió o promoció de la cultura (educació, turisme, benestar social, promoció econòmica, innovació, medi ambient…).
 • Llegat i projecció: una ciutat que mira cap a dins, cap al més propi, els signe senys d’identitat i el seu patrimoni, i al mateix temps es projecta cap a fora buscant la innovació, l’excel·lència, la internacionalització
 • Realisme i repte: una capital cultural que programa en funció de la situació reial del seu sistema cultural però que aposta i arrisca i es marca reptes ambiciosos
 • Dret i oportunitat: una ciutat que repara, recupera i garanteix els valors de la democràcia i els drets culturals per a tots, sense descuidar l’oportunitat que suposa el suport a les indústries culturals i creatives per a crear llocs de treball i per al desenvolupament econòmic i social
 • Protecció i llibertat: una capital cultural que estableix una relació de col·laboració equilibrada amb els sectors culturals, afavorint la creació, mantenint la neutralitat amb els gestors culturals, orientant-los i deixant l’autonomia necessària per a desenvolupar el seu treball en llibertat. Tot, vetllant pel valor públic dels recursos públics
 • Educació i comunicació: una ciutat que té en compte la importància de la cultura com a recurs educatiu i de l’educació i la comunicació com a recurs de sensibilització i apreciació de la cultura
 • Capitalitat: una capital cultural que fa valdre la riquesa i diversitat creativa i patrimonial de la ciutat; que normalitza els moviments independents que han naixcut als darrers anys i que han mantingut el pols creatiu de la ciutat. Un projecte que afavoreix eixe dinamisme fomentant les pràctiques culturals i promocionant el seu patrimoni material i immaterial, la seua calidesa urbana, la seua sociabilitat festiva, la grandària i configuració de la ciutat i el seu caràcter i estil de vida mediterrani.

El decàleg de comunicació és el conjunt de missatges o arguments que ajuden a interpretar la marca i s’elaboren a partir de les dimensions identificades. Al seu torn, aquests missatges poden utilitzar-se per a construir el relat de la ciutat de València com a capital cultural:

 • Benvinguda, cultura: Cultural València obri portes i apropa museus, converteix la plaça en escenari i estrena funció al teu barri; vol buscar-te i que la trobes. Que t’enganxes a ella. Benvinguts i benvingudes, famílies i jóvens, xiquets i majors, iguals i diferents, dones i homes, que viviu i veniu. Benvinguda, cultura.
 • Respon per tu, compta amb tu: Cultural València t’escolta i compta amb tu; respon als teus desitjos i construeix amb tú el il.lusionant projecte d’enfortir la nostra identitat, de popularitzar i fer vibrar la cultura a la ciutat, de fer que genere riquesa i benestar; de construir una societat més unida, més crítica i respectuosa, més educada i lliure.
 • Un esforç compartit i una sola finestra on trobar-la: Cultural València és música i és cine; és teatre, còmic i llibres; és dansa, és circ; museus, monuments i festivals; està en els recursos culturals i el patrimoni; en les festes i el barri; en l’educació i els joves; en el benestar social i el turisme; en l’economia i el medi; és un esforç compartit i una programació coordinada; mil maneres de disfrutar-la i una sola finestra on trovar-la.
 • Un llegat del passat i una palanca de futur: València és una ciutat que s’identifica amb el seu patrimoni, la seua condició de ciutat mediterrània i la seua manera de viure. És una ciutat que mira cap a dins i cuida el que li és propi però que busca, inquieta, projecta’n-se cap a fora; que innova i imita, que invita, viatja i intercanvia. Cultural València és d’ací i d’abans i d’ara; és internacional i contemporània, un llegat del passat i una palanca per al futur.
 • Sense por, amb confiança: Cultural València surt del mapa de les seues fortaleses i busca oportunitats al seu abast. Sap on vol i pot arribar. És un projecte que aposta i arrisca i es marca reptes. Que pensa la cultura de la ciutat i es llança, sense por, amb confiança. La reflexió participada, l’optimisme realista, la il·lusió, amb calma.
 • Per gaudir-la, per aprofitar-la: Cultural València és un repte prioritari, un compromís amb els drets humans i la diversitat cultural. És el mig per satisfer el gaudi de la cultura i el camí segur cap a la transformació de la nostra ciutat. És creativitat i és innovació. Un camp per a la pau i una fàbrica sense fum; és economia i societat; treball i plaer; solidaritat i progrés. És per gaudir-la i per a aprofitar-la.
 • Dona eines i et deixa lliure: Cultural València orienta i cuida, protegeix en la distancia. Creadors i gestors en la seua mirada; lliures, autònoms i amb criteri. Un fil que vetla pel valor dels recursos públics, els lliga. Vol fer florir l’enginy, que crees, gestiones i explores. Que l´art i el coneixement manen. Cultural València et dóna eines i et deixa lliure.
 • Ensenya parla’n-te, vol que la conegues i aprengues: Cultural València educa i compta històries, és a l’aula i al carrer, dialoga amb alumnes i et porta en ruta pel teu barri; t’ensenya, parla’n-te, quina és la gran sort de conéixer el teu patrimoni; vol que la conegues, no para de comptar-te els seus plans… Vol escoltar-te i que aprengues, que la faces teua i acompanyar-te sempre.
 • Un riu de cultura cap al mediterrani: Cultural València és al cor de la ciutat, donant veu als creadors, que han sabut mantenir el seu batec en solitari. Ara es mou al seu ritme. A voltes batega tranquil·la, a voltes brolla amb la música… Medieval, modernista i contemporània. Orgullosa de la seua història, de la seua festa i de la seua llengua. Amb els braços oberts rep el talent i com un riu ha pres el carrer. Un riu mediterrani, càlid, tranquil i sense pausa. Junts, ciutadans i creadors, de dins i de fora, fent brollar la ciutat, fent de la cultura el batec de la nostra ciutat.

A més d’engegar les diferents iniciatives encaminades a configurar la capitalitat cultural de la ciutat i de desenvolupar una marca i un decàleg de comunicació que reflectisquen la imatge que vol projectar, la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals ha desenvolupat els primers suports de promoció i comunicació necessaris per a canalitzar totes les expressions de Cultural València.

El desenvolupament de la present web Cultural València i dels perfils en les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram són els primers suports en els quals la capitalitat cultural de la ciutat de València es farà accessible a la ciutadania i als seus visitants. Tots els suports de comunicació propis de Cultural València s’han dissenyat de manera escalable, ja que pretenen representar tota la riquesa i varietat cultural de la nostra ciutat de manera que a poc a poc totes les organitzacions, agents i institucions culturals de València puguen anar sumant-se i constituir una vertadera finestra única de la cultura en la nostra ciutat.

(1) Rius, Joaquim, Gisbert, Verónica, Martinez, Santi (2017). Pla de Cultura Ciutat de València, 2017. València: Universitat de València