Entre el 6 i el 22 de setembre s’han dut a terme els treballs d’arqueologia en el refugi antiaeri de la Guerra Civil de Massarrojos. Aquests treballs van consistir en la documentació del refugi amb l’estudi de les tècniques constructives i materials, així com l’alçament topogràfic amb fotogrametria mitjançant escanejat i modelatge 3D.

Per a això primer es va procedir al desenrunament i neteja del refugi, recuperant els materials de construcció susceptibles de ser utilitzats en una futura rehabilitació, així com d'aquelles altres restes arqueològiques presents entre els enderrocs.

L'Ajuntament de València ha iniciat amb aquests treballs de documentació els estudis previs per a un futur projecte de recuperació i posada en valor.
El refugi està excavat en el subsòl rocós a manera de llarga galeria d'uns 125 m de recorregut, amb accessos en cada extrem. Es tracta d'una obra inacabada.

Actualment els accessos originals estan encegats, accedint-se provisionalment a través d'un pou vertical practicat en la coberta molt pròxim a un dels accessos originals que s'obria al carrer Benet Bosch, l'altra entrada estaria en l'actual Plaça del Somiador.

Els accessos a la galeria són a través de rampes amb escalons, amb un primer tram ampli amb coberta de llinda amb llosa de formigó armat i biguetes, que dóna pas a un segon tram amb coberta voltada de rajoles. Acabada la rampa amb escalons s'inicia la galeria amb un ample mitjà de 180 cm i una altura de 210 cm. Les parets estan revestides de paret de rajoles i arrebossats amb ciment. El sostre és la mateixa roca, excepte en algun tram puntual que apareix revestit amb volta de rajoles.

A un costat i a l'altre de la galeria es disposa d'un banc adossat de rajoles. En un dels laterals de la galeria es va dissenyar el sistema de ventilació mitjançant columnes buides en la paret de rajola a manera de ximeneres comunicades entre si a través del banc adossat, buit, i amb xicotetes obertures per on circulava l'aire mitjançant ventilació forçada. El sòl de la galeria presenta un tram amb pis de ciment.

En un dels laterals s'obrin xicotetes habitacions o espais que trenquen la monotonia de l'estret túnel. Una d'elles, probablement pensada com a infermeria, al costat d'un pou excavat en la roca a manera de pou negre i on estaria projectat situar els excusats.

L'altra, de similars característiques, presenta una obertura circular de 35 cm en una de les seues parets que es correspon amb un tub de formigó que comunicaria amb l'exterior a manera de respirador. Aquesta habitació albergaria el sistema de ventilació forçada.Dades bàsiques

Direcció:

Plaça el Soñador
46112 Masarrojos (València)