La fàbrica va ser construïda en 1885 pel seu propietari, José Ros Furió, per a albergar les instal·lacions de la seua empresa, La Ceramo, especialitzada en la producció de ceràmica tradicional valenciana i, particularment, en la recuperació les velles tècniques artesanals, entre elles, la de les terrisseries musulmanes de reflex metàl·lic.

Estilísticament, es tracta d'una construcció artesanal, eclèctica, adscribible al corrent historicista de l'època, decorada a la manera oriental i incloent peces ornamentals elaborades en la mateixa fàbrica.

Les seues instal·lacions segueixen el model de casa-factoria de la primera industrialització valenciana, on es distingeixen dues zones: la residencial o domèstica, on es localitzaven els habitatges dels propietaris, i la zona de producció.

En el cas de la Ceramo, aquesta última zona comprén les següents àrees: el pati, davall del qual es localitza la cisterna; les basses per a decantació i neteja del fang; la nau d'obrador-magatzem-laboratori; la nau de tràfec de peces per a la seua cocció i posterior selecció; els forns, tres per a cocció normal i un per a reflexos metàl·lics, construïts en maçoneria i rajola massissa; i el llenyer, situat en la part posterior, amb accés directe al carrer i, mitjançant una escala de caragol, a la coberta dels forns, la qual cosa permetia la regulació manual del tir de les ximeneres durant el procés de cocció. D'aquests forns van eixir peces ceràmiques que hui decoren edificis tals com l'Estació del Nord, el Mercat de Colón i el Mercat Central. La portada, en arc de mig punt, es decora amb mocàrabs, guixeries nassarites, columnetes amb motius neoegipcis i dos torretes de traça gòtica. En la seua composició s'integra una placa amb els noms de la fàbrica, l'activitat i el seu propietari. Sobre aquesta, simplificat, l'escut de la ciutat i una altra placa amb inscripció, pel que sembla, en àrab.


Dades bàsiques

Direcció:

Av. de Burjassot, 142,
46025 València