L’edifici que hui es conserva era el xalet-oficina dels propietaris del complex industrial que ha sigut derrocat. És un edifici aïllat de planta en forma de T doble, de dues altures, golfa, estructura de mur de càrrega i coberta de dos vessants. Les quatre façanes són idèntiques en composició i buits, encara que la principal és la que presenta els accessos. Els buits s’emmarquen amb arcs de mig punt de pedra, així com els brancals. Elements molt propis de l’arquitectura muntanyesa.

En l’actualitat, es troben les oficines de l’organisme autònom municipal parcs i jardins singulars i Escola Municipal d’Art Floral.

L'Escola Valenciana d'Art Floral analitza de forma permanent les tendències del mercat i quan procedeix les integra en la formació que s'imparteix als alumnes, sense oblidar en cap moment el que ha de ser aquesta activitat: l'expressió de tot un Art. Per a això imparteix una formació multidisciplinària que abasta tant matèries bàsiques (dibuix tècnic i artístic, història de l'art...) com a aplicades (materials i arranjaments florals, ikebana-art floral japonés, floricultura i producció ornamental...), la qual cosa permet als alumnes abordar des de treballs clàssics de caràcter tradicional, propis de la floristeria de sempre, fins a treballs més innovadors, reflex de les últimes tendències en el món professional internacional.


Dades bàsiques

Direcció:

Calle Antonio Suarez, 7