Aquesta fàbrica sedera, fundada l’any 1836 per l’empresari francés Santiago L.Dupuy, es troba en la c/Assagador dels Monges, núm. 10 i era popularment coneguda amb el nom de “la Batifora”.

Es tracta d'un edifici de gran envergadura, de planta rectangular i dos pisos amb coberta de cintres de fusta i teules a dues aigües. La seqüència d'obertures, que en el pis superior aconsegueix el número de 24 finestres, tenia com a fi el màxim aprofitament de la llum solar des de les albors del dia.

Les fàbriques dels murs d’aquesta antiga sederia mostren dos tipus de construcció diferents. Mentre la planta baixa es va edificar amb sòlids murs de maçoneria i verdugades de rajoles, el pis superior és de parets de rajoles.

Aquest edifici per la seua concepció estructural i empresarial, s'inscriu entre els primers exemples de la ciutat de València que poden qualificar-se com a industrials i remet a models arquitectònics habituals en altres regions europees (Anglaterra, França…) on el pes de la industrialització era més important que el de l'Espanya del primer terç del segle XIX.


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer Assagador
46930, València