Dades bàsiques

Dificultat:

baixa

Duració:

2 h

Punt de partida:

Plaça del Ajuntament

Punt de finalització:

Jardins de la Glorieta i Parterre



La presència d’Arbres Monumentals i Singulars a la ciutat de València, reflecteix l’esperit de persones, moltes anònimes, que van apostar per conservar i protegir a uns dels éssers vius més longeus del Planeta, i la capacitat del qual de créixer durant tota la seua vida ens permet hui dia sorprendre’ns amb les seues dimensions o per característiques que res tenen a veure amb les mesures sinó amb les seues rareses, la seua forma peculiar, els fets històrics associats a ells o perquè són espècies úniques.

Tots ells de forma silenciosa contribueixen en la lluita contra el canvi climàtic. Són els nostres aliats i jugaran un paper important a l’interior de les ciutats.

Tots ells ens fan la vida més agradable. Són els Testimonis vius de la nostra història, els viatgers del temps i de l’espai, són els hereus del model de ciutat sostenible que construïm ara.

La ruta Testimonis de la Història és una raó mes per a recórrer l’anell ciclista, és l’oportunitat de conéixer un anell d’Arbres Monumentals i Singulars envoltant la Ciutat Vella, carregada d’història i de la qual molts d’aquests arbres han sigut testimonis.


(Chamaerops humilis) En la Plaça del Ajuntament podem trobar un “Palmito”, una palmera europea. Els cabdells de la seua tija són comestibles. Les seues fulles s’utilitzaben per confeccionar graneres. Aquest exemplar té més de 60 anys i el trobarem al costat de la font.



En el Jardí de Sant Agustí es troba un lledoner (Celtis australis). Els seus fruits són comestibles i es diuen llidons. Ho trobarem dins del jardí, enfront de l’estàtua del mestre Marçal.



Xiprer de Cachemira (Cupreshus cashmeriana). Creix fins als 2800 metres d’altitud. Espècie amenaçada que es va conservar en temples budistes. Té color blau verd brillant.



Til·ler europeu (Tilia europea). En infusió és relaxant.



Figuera australiana (Ficus macrophilia). L’escorça és grisa. Altres exemplars d’interés en el Palau de Raga, Plaça del Centenar de l’Emploma.



Conjunt de palmeres monumentals.



Carrasca de glans dolços (Quercus ballota). Al costat de la font del tritó (col·locada en 1833).