La construcció de la Casa de les Roques data del segle XV, situant-se en un període comprés entre el 8 de juny de 1435 i el 8 d’abril de 1447. El primer acord que es coneix correspon al 8 de juliol de 1435, data en què la ciutat deliberà i aprovà la construcció d’una casa, junt al Portal dels Serrans, entre mur i mur, és a dir, entre el més antic i el modern de 1356, manat construir per Pere el Cerimonios, per a que servira d’alberg als carros i la resta d’útils que acompanyaven a la processó del Corpus.

Possiblement la casa projectada va començar a construir-se immediatament, però segurament ni va satisfer als Jurats ni, pel que s’ha vist, era tot com es requeria d’amplària per a guardar en ella allò que s’ha previst, per esta raó el 5 de maig de 1441 es va acordar eixamplar-la. Cinc anys més tard, el 22 de març de 1446, va acordar la Ciutat la compra d’unes adoberies situades en el barri de Roteros. Un mes després, el Síndic anunciava la seua adquisició al Consell de la Ciutat i un any més tard, és a dir, el 18 d’abril de 1447, començaven les obres de l’edifici. La finalització de les obres cal fixar-la en 1448.

No hi ha proves fefaents de l’existència d’un autor o autors reconeguts, havent-se de presumir la intervenció de l’obrer de vila o mestre d’obres que en eixe moment -1447- tinguera a càrrec seu els projectes, reparacions i altres menesters inherents al seu ofici, a les ordes del Consell de la Ciutat.

 


Dades bàsiques

Horari:

- De dimarts a dissabte: de 10 a 14 h i de 15 a 19 h
- Diumenge i festius: de 10 a 14 h (són festius a València els dies 13, 14, 17 i 24 d'abril, el 15 d'agost, el 9 i 12 d'octubre, l'1 de novembre i el 6 i 8 de desembre)
- Tancat: 1 i 6 de gener, 1 de maig i 25 de desembre
- En les visites col·lectives es projecta un vídeo relatiu a la Festa del Corpus de València, amb una duració de 25 minuts

Preu:

Consulta el preu en la web

Direcció:

Carrer de les Roques, 3
46003 València
Telèfon: 963 153 156
Adreça electrònica: museucorpus@valencia.es museos@valencia.es

Transport:

Autobús: 1, 5, 5B, 6, 11, 16, 26, 28, 29, 36, 80, 95 i N10