Ximenera aïllada de l’antiga Fàbrica de Xapes i Premses Franco Tormo, situada en carrer Franco Tormo amb el carrer Jose Perez-Fuster (Metge).

Parts d’una Ximenera
Les ximeneres consten de tres parts diferenciades: Base o Pedestal, Canya, Fust o Tub i Coronament, Coronació, Capitell o Rematada.

Descripció de la Ximenera
Es tracta d’una ximenera aïllada, resta d’un antic edifici industrial, construït -perquè es desprén de la tipologia de la ximenera, de base rectangular i fust octogonal de rajola cuita- en la dècada 1890-1900. S’utilitza com a material bàsic la rajola cuita, que és un bon aïllant tèrmic. L’altura i secció disminueixen de la base a la cúspide, consistint la seua funció en provocar una depressió o tir entre l’entrada i l’eixida per a establir un corrent d’aire, contribuint este tir a la combustió. La secció interior disminueix igualment, per tal de conservar un corrent ascendent per a véncer els corrents de les masses d’aire fred. La seua construcció obeeix a la utilització del vapor de la fàbrica.

Estes ximeneres industrials eren un element bàsic de les instal·lacions industrials que generaven força a la indústria a partir del vapor, utilitzant les experiències dels tipus de ximeneres tan propis del s. XIX i inicis del s. XX. Esta construcció s’ha quedat aïllada de les construccions accessòries que haurien d’acompanyar-la en el procés productiu, quedant així descontextualizada.

Les seues fàbriques són de rajola cuita i consta d’un basament quadrangular rematat per una cornisa amb denticles que marca la línia de transició amb el tronc, de secció octogonal i de forma troncocònica; forma canònica d’estes ximeneres per a impedir l’entrada d’aire fred, facilitant així un corrent d’aire per inversió tèrmica. Es remata amb una corona i llanterna emmarcada per dues motlures de rajola.fDades bàsiques

Direcció:

Carrer de Franco Tormo, 9
46007 València