Les Torres de Quart són una de les dues portes de la muralla baixmedieval que conserva València, a més de les Torres dels Serrans. Si el Portal dels Serrans era l’accés des d’Aragó i Catalunya, el portal de Quart era, per excel·lència, l’entrada des del Regne de Castella.Dades bàsiques

Direcció:

Pl. de Sta Úrsula, 1 / Guillem de Castro, 89
46003 València

Més informació: