El refugi presenta dos accessos, un situat en el costat nord i un altre al sud disposades de manera simètrica. S’accedeix al mateix a través d’una escala (només s’ha pogut documentar bé la de l’accés meridional) que té un ample de 120 cm. amb un primer tram compost per 10 escalons realitzats amb rajola, de 120 cm. de longitud per 34 cm. d’ample i una contrapetja de 18 cm. cada escaló presenta una cantonera de ferro d’uns 6 cm. d’ample. Aquest primer tram d’escala acaba en un replà quadrangular a partir del qual discorre un nou tram compost per altres 10 escalons, perpendiculars al tram anterior. Al final de l’escala hi ha un xicotet replà de forma rectangular i a l’interior s’aprecien diferents estades. La part central està dividida en tres naus disposades longitudinalment en sentit nord-sud. Les tres presenten les mateixes dimensions i la mateixa distribució. La coberta és de volta de rajoles, igual que les parets, amb un recobriment de formigó, on s’aprecien successives capes de pintura. En cada nau hi ha bancs correguts en tot el seu perímetre. Pel nord s’accedeix a una altra estada també de planta rectangular però aquesta vegada orientada en sentit aquest-oest. Aquesta habitació presenta un banc perimetral en tots els seus costats, obrint-se a una estada auxiliar en el seu extrem aquest, també amb banc corregut.

L'estada principal té una sanefa decorativa, amb motius florals en tons blaus a una altura mitjana, al costat d'un dibuix d'un personatge de dibuixos infantil (Mickey Mouse), en la part superior d'aquesta. També es repeteix aquest motiu en cadascuna de les parets de l'habitació. Aquest motiu infantil està realitzat amb una plantilla pintat en tons blaus.

A més d'aquestes estades, el refugi presenta en la seua part nord, una altra habitació de xicotetes dimensions en les parets de les quals es poden apreciar restes d'un enrajolat de color blanc i que degué correspondre a la condícia del refugi.

També es conserva al costat de l'accés sud una altra habitació que, per les restes conservades, podria fer les vegades de cuina, encara que potser es va utilitzar per a aquesta fi quan el refugi ja estava fóra de servei i va ser usat com a habitatge provisional.

El sòl està format per una potent solera de formigó. En relació al sistema de ventilació es poden apreciar en totes les parets de les diferents estades respiradors de secció circular que formen tres línies paral·leles en cadascuna de les voltes. Alguns d'aquests respiradors van ser localitzats en la part externa del refugi en descobrir la solera de protecció del sostre.

Tot el conjunt està recobert per una potent capa de formigó que depassa l'espai ocupat pel refugi en si. La cota superior de la construcció es troba a 16,3m. sobre el nivell del mar.

Quant a la capacitat del refugi, donaria recer a la majoria dels veïns del barri, perquè així sembla testificar-lo el fet que l'accés estiguera en ple carrer i no dins d'un edifici privat.

Després de la guerra, segons testimoniatges orals, el refugi va ser ocupat per diferents famílies i posteriorment les entrades van ser tapiades, deixant una trapa d'accés. Amb la remodelació del carrer Ruaya el refugi ha quedat sota el paviment d'aquesta.Dades bàsiques

Direcció:

Carrer de Ruaya
46009 València