Aquest refugi es trobava dins del grup escolar “Blasco Ibáñez”, en la zona del pati.

El grup escolar Blasco Ibáñez va ser derrocat en la dècada dels anys 40; en 1952, i sobre el solar que ocupava, es va construir el col·legi Jesús i María. Al pati d’aquest últim es conserva actualment el refugi que ha sigut utilitzat durant molts anys com a magatzem.

Es conserven els plans de situació del refugi. Correspon al model voltat i té planta rectangular amb dues rampes d'accés en els extrems oposats. En la secció transversal es poden apreciar les dues voltes que cobreixen les dues galeries. Una de les rampes està actualment paredada i en l'altra es conserva el rètol que indica la data de construcció (1938). Conserva els bancs correguts al llarg de les dues galeries, així com restes dels respiradors oberts en les voltes i algunes restes de la part externa dels mateixos al jardí.


Dades bàsiques

Direcció:

Gran Via de Ferran el Catòlic, 37. Valencia