Amb període de construcció comprés entre el 6 de maig de 1938 fins al 23 de març de 1939, és el de major capacitat dels actualment existents. S’ha modificat el seu accés original amb l’eliminació de les rampes i l’accés actual es realitza mitjançant una escala realitzada possiblement durant la remodelació de l’institut en els anys 70 del segle passat. L’edifici està format per 4 galeries voltades que ocupen un rectangle de 13,78 X 33,50, sense comptar l’espai ocupat per les rampes. Les voltes té un diàmetre de 2,67 m. deixant un espai d’1 metre entre elles. S’han eliminat els bancs correguts de seient possiblement perquè en algun moment s’utilitzaria com a magatzem.

En les reformes dutes a terme s'han arrebossat les parets i s'han pintat. En algunes ocasions es realitzen actes culturals en aquest.

Arquitecte director: Sr. José L. Testor Gómez.
Constructora Valenciana UGT
No es conserva el projecte.Dades bàsiques

Direcció:

Carrer San Pablo, 10,
46002 València