Es conserva el plànol d’emplaçament, planta rectangular amb doble entrada, 2 wc. En la secció s’aprecien dues galeries voltades amb bancs correguts. La secció longitudinal mostra 6 arcs.

Actualment es troba sota el pati del col·legi de les Trinitàries, amb un accés mitjançant una trapa en el sòl i s'utilitza de magatzem. Es conserven intactes els bancs correguts amb seients revestits de rajola i aresta rematada per mamperlans de fusta. El sòl és de formigó, simplement regletejat en les rampes i amb acabat de ciment corronat amb especejament simulat en la resta. El sistema de ventilació conserva les reixetes dels conductes i un parell de ximeneres que es manifesten a l'exterior, encara que no queden indicis dels ventiladors d'extracció. La instal·lació elèctrica és de factura recent.

Període de construcció: des de març de 1938 a març de 1939.
Arquitecte director: José L. Testor Gómez
Capacitat: 800 xiquets


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer de la Visitació, 15, 46009 València