La data del projecte de Gener de 1938. El refugi consta de dues parts. La principal és el cos de les dues naus en les quals es poden observar 7 pilars que marquen 6 passos entre elles, amb els bancs correguts amb mamperlans de fusta i una sanefa en blava que dibuixa la trobada de les voltes; l’altra són les rampes d’accés la coberta del qual és una llosa armada d’aproximadament 1,50 metres de grossària. Damunt d’aquest cos es disposa el sistema d’amortiment d’impactes compost de dues capes de 20 centímetres cadascuna, la primera d’arena i la segona formada per una solera de formigó que coincideix amb l’antiga solera de tot el pati. Conserva la maquinària del sistema de renovació d’aire amb la seua roda d’accionament manual.

La capacitat és de 1 000 xiquets segons es pot veure en un dels rètols de color blau conservat en el refugi. En una altra inscripció conservada es pot llegir: “ALLUNYAR-SE D'AQUESTA PORTA UN METRE PER A FACILITAR L'ENTRADA DE L'AIRE”.

En finalitzar la Guerra Civil, i en data que desconeixem, es van segellar els seus accessos i es va construir una solera de formigó sobre el pati, sense cap mena de registre que permetera l'entrada, motiu pel qual ha romàs ocult fins a l'inici de les obres d'adequació del Col·legi.

Després de les obres de l'any 2003 ha quedat sota el sòl del pati del col·legi i es va disposar una trapa per la qual, mitjançant una escala metàl·lica, es pot accedir al refugi.

Arquitecte director: Luis Costa Serrà
Capacitat: 1 000 xiquetsDades bàsiques

Direcció:

Carrer del Mestre Aguilar, 15,
46004 València