La façana principal és tota la que dóna als carrers Cavallers i Abadia de Sant Nicolás. Aquesta façana consta de planta baixa amb semisoterrani i entresòl i dues plantes trepitge.

L’edifici, que s’inclou dins de la tipologia “Casa senyorial o palau” eclèctica, correspon al tipus basat en les cases nobiliàries medievals de l’àmbit mediterrani, les quals van patir reformes a la fi del segle XIX i principis del XX o es van construir en aquesta època ja amb elements formals i compositius propis de l’eclecticisme. Cronològicament l’edifici està datat entorn de 1870 (font Avanç de Catàleg del centre històric, 1981), de l’arquitecte Sebastián Monleón Estellés. Aquest edifici és conegut com el Palau dels Queixal o dels Trenor i al llarg del temps ha patit diferents intervencions.

L’ús original de l’immoble era unifamiliar, normalment, el semisoterrani, es dedicava a magatzem, cavalleries, llenyer o celler; l’entresòl podia tindre diferents usos, ja anaren per al servei i/o per al senyor, on tenia el seu despatx i en la planta primera se situen les estades principals. Actualment es destina a residencial en plantes trepitge i usos terciaris compatibles amb el residencial en planta baixa.

Donada la significació social d’aquests palaus, no és difícil trobar en el seu interior tant estades singulars com antigues cuines, biblioteques, sales nobles, capelles… com a elements d’interés tals com paviments, pintures murals, motlures, fusteries interiors, ximeneres, revestiments de taulells…


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer Cavallers,
46001 València