La parcel·la de l’antic complex fabril S. A. Cross, es va situar al costat del ja desapareguda estesa ferroviària de la línia València-Grau, de cabdal importància en el desenvolupament d’aquesta indústria.

La fàbrica Cross a la ciutat de València, ha de comprendre’s en el desenvolupament agrícola valencià durant els segles XIX i XX, en la fabricació de productes fertilitzants, en substitució o complement dels abonaments tradicionals.

La datació de la seua construcció i l’evolució històrica de la S. A. Cross, presenta dificultats per l’escassetat de dades d’arxiu sobre aquest tema, encara tractant-se d’una indústria construïda en el segle XX.

Descripció de les naus

Les naus de fusta objecte del treball representen tan sols una xicoteta part del total d'edificis que componien l'antiga fàbrica del conjunt fabril S. a. Cross, que ocupava uns 137.502 m2 de superfície cadastral, dels quals 48.000 m2 estaven construïts. Van ser destinades en el seu moment a la producció de fosfats i superfosfats.

Presenta una doble estructura de 2 i 3 naus (Naus 1 i 2, respectivament), pràcticament independents i unides per un pas cobert a dues aigües. La separació d'ambdues naus entre pilars és de 19,40 metres.

Nau 1:
Dimensions 89,00 x 51,35 metres (4.570 m2) (nau a mantindre, objecte del projecte). Estructura de 2 naus d'amplària entre eixos igual a 18,90 metres cadascuna, i 21 pòrtics (separació entre cintres de 4,40 metres). Ambdues naus presenten una volada en cadascun dels seus extrems de 6,75 metres.

Nau 2:
Dimensions 123,20 x 66,39 metres (8.180 m2) Estructura de 3 naus d'amplària entre eixos igual a 18,90 metres en les naus extremes i 15,04 en la nau central, i 29 pòrtics (separació entre cintres de 4,40 metres). Les naus extremes presenten una volada de 6,75 metres.

La tipologia és la d'un embull de moll ferroviari o portuari i coberta de protecció enfront de la pluja o el sol de les mercaderies emmagatzemades fins a la seua embarque.

En línies generals, són unes naus obertes en tots els seus costats, sense paraments laterals de tancament, a excepció dels faldons de llistons de fusta que tanquen els seus fronts, sense arribar al sòl. L'estructura està composta per dobles cintres de fusta amb suports en columnes del mateix material, i coberta doble a dues aigües, amb sengles llanternes per a il·luminació zenital, tot això rematat per teules planes o alacantines. Tot el conjunt s'assentisca sobre una superfície sobre elevada, a manera de podi.

Tota l'estructura és de fusta, amb assembles entre les peces i reforçades amb caragols passants i rosques, a manera d'empresillat. Els pilars també de fusta donen esveltesa a l'estructura, configurada com molt lleugera. En la base dels pilars es disposa una base metàl·lica amb platines de rigidització i encaix per al pilar, ancorada al seu torn sobre un basament de rajola massissa sobre fonamentació de maçoneria.

Recolzat en els tirants de les cintres es disposa una passarel·la i barana de fusta amb sengles raïls metàl·lics en els quals discorria una cinta transportadora, que creua longitudinalment els dos cossos de la nau.


Dades bàsiques

Direcció:

Penya-Roja,
46023 Valencia