La fàbrica de farines està situada en solar quasi rectangular que dóna a l’Ainguda del Port i el carrer Muñiz i H. d’Alba. Està composta per diversos edificis de molt diferent volumetria, entorn d’un pati rectangular.

L'entrada es realitza per l'Avinguda del Port a través d'un frondós jardí. Limitat aquest per un xicotet muret, marca l'accés amb dos clàssics pilons. En la part posterior de la fàbrica es tancava el solar amb ampli pati també enjardinat. Un altre xicotet pati lateral separa el solar de la fàbrica del confrontant.

La fàbrica realitzada de nova planta a principis de segle (1910), manté les característiques pròpies d'aquest sector industrial; les façanes laterals, es caracteritzen per la seua sobrietat, de dues plantes amb pocs buits respecte a l'amplitud de les obertures, encara que aquests han patit múltiples modificacions, per exemple en la façana que dóna al carrer Muñiz s'han encegat dues grans portes amb arc de mig punt emmarcades i unides per fort i clàssica motlura (encara queden petjades en el parament). S'han mantés la llinda alguns buits, deixant en uns altres el seu original arc rebaixat. La peça principal, la fàbrica pròpiament dita, té quatre plantes porticades i l'última amb coberta de dos vessants.

Manté encara el ritme sever i repetitiu dels buits, alguna cosa reenfonsats i d'aresta viva, així com les llargues motlures simples que marquen les diferents plantes; encara que molts dels buits s'han modificat o s'han encegat. D'aquest volum de quatre plantes, el conjunt va decreixent, en els seus laterals a tres plantes i cap a la part davantera amb dues plantes, dues xicotetes peces d'una planta són afegits posteriors.Dades bàsiques

Direcció:

Avinguda del Port, 129,
València, España