Va ser projectat per Julio Bellot Senet, segons acord de l’Ajuntament de 1954 i iniciades les obres a finals de maig de 1957. Es troba situat al nucli de la barriada de Russafa, davant de l’església barroca de Sant Valero, en una zona que ha patit ràpides modificacions de les estructures urbanístiques inicials amb la inclusió d’edificis d’habitatges de molta major altura.

El mercat va ser traçat sobre un solar rectangular de 4.780 metres quadrats. L'estructura de la fàbrica és de formigó armat a la coberta i bigues de formigó pretensat. La planta està dividida en tres parts principals: l'edifici d'Administració, en forma de torrassa adossat, la peixateria i el mercat pròpiament dit. L'espai interior, dedicat a mercat de "diversos", és de 60 per 55 metres i una alçada de 16 metres. La peixateria, situada en lloc adjacent, en l'angle de la dreta, en comunicació directa amb el local anterior i amb els carrers adjacents, té unes dimensions de 21 per 24 metres.

Formalment segueix la tipologia de l'edifici de Mercat a València, cobert però no totalment tancat, amb elements de gelosia que serveixen de protecció per pluja i vent -Mercat Central-. Aquí el llenguatge és eclèctic, resultat de l'ocupació d'uns determinats elements en la construcció que tenen un origen funcional i una expressió no autònoma sinó identificada amb aquella funció (el binomi forma-funció segueix una relació de casualitat massa directa: un cop emplenada la funció no hi ha investigació en l'elaborat formal).

És de destacar l'articulació de les diferents activitats (oficines, venda, exposició) a l'interior de l'edifici i la seua expressió diferenciada a l'exterior. També l'extraversió del mercat que treu els llocs de venda a l'exterior i anima l'escena urbana, donant-li un aspecte de mercat a l'aire lliure, l'enfilada amb l'estructura urbana del barri -carrers estrets i irregulars- és evident i evoca la tradició dels socs que està en els orígens culturals del mateix.Dades bàsiques

Horari:

Dilluns a dissabte: de 7.30 a 15 h
Diumenge: tancat

Direcció:

Plaça Baró de Cortes, S/N
46006 València
Telèfon: 963 744 025