L’Antic Mercat d’Abastos va ser construït, a instàncies de l’alcalde de la ciutat, el baró de Càrcer, com a mercat de venda a l’engròs per a majoristes de la província i altres parts del territori. En el seu moment va ser considerat el millor d’Espanya i un dels més importants d’Europa. Projectat per l’arquitecte Javier Goerlich Lleó partint de criteris funcionalistes, les obres es van iniciar l’1 de desembre de 1940 i, després de diverses interrupcions, van finalitzar el 28 de juny de 1948.

Les instal·lacions ocupen dues illes de l'eixample de 1912, un rectangle de 225 x 105 metres, aproximadament, on s'insereix l'edifici pròpiament dit, de 190 x 70 metres. De traça funcional i senzilla, adaptada a l'ús per al qual va ser concebut, inclou en la seua composició motius ornamentals del modernisme local que es manifesten en detalls tals com vidrieres de colors, escuts, modillons en pedra, etc. El recinte es tanca amb una potent tanca amb pilastres de pedra calcària sobre sòcol d'anivellació que es manifesta principalment en el seu accés SO.

En el seu interior, el mercat s'organitza en una doble simetria, sent l'eix principal el NE-SO, perpendicular al costat més llarg de l'illa. En este es situen els dos edificis d'administració i serveis que serveixen d'accés, amb imponent portada de pedra, indicador del caràcter institucional del recinte. L'interior s'organitzava en dos carrers de 10 metres d'amplària, paral·leles al costat més llarg de l'illa, a partir de les quals s'organitzaven les naus de venda. Va arribar a disposar de 96 parades i 500 llocs per als agricultors de la zona. L'espai interior és imponent, caracteritzat per la seua gran altura i longitud i la impactant seriació dels pòrtics de formigó armat, on enormes bigues en mènsula resolen els grans ràfecs i volades que apareixen tant en l'exterior com a l'interior. La coberta es resol amb teulada a diversos vessants sobre cintres metàl·liques. Traslladats els proveïments a l'actual polígon de Mercavalencia, l'edifici va quedar pràcticament en desús durant llarg temps.

En 1991 pateix una important transformació, convertint-se en un enorme contenidor que actualment allotja en el seu interior dos edificis: un complex esportiu i cultural i un institut, organitzats entorn a un gran hall central, situat en l'eix principal de l'edifici, on la coberta original se substitueix per un lucernari i desapareix completament el sentit longitudinal de circulacions inicial.Dades bàsiques

Direcció:

Carrer Alberique, 18
46008 València