La primitiva estació de la Companyia de Ferrocarrils del Nord va estar situada en la confluència de carrer de Ribera i la plaça de l’Ajuntament, però la transformació que es produeix en aquesta zona a primers del segle XX i la necessitat de facilitar el tràfic per la ronda, va aconsellar el seu allunyament del centre.

Es va pensar a situar-la en l'encreuament de les grans vies, però finalment es va optar pel trasllat a l'emplaçament actual.

Projectada per l'arquitecte valencià Demetrio Ribes en 1906 i inaugurada en 1917, constitueix un dels millors edificis de la nostra arquitectura civil i és punt de referència monumental i representatiu de la ciutat.

La seua coberta interior, una gran marquesina sobre estructura metàl·lica amb suports articulats, va constituir en la seva època una veritable demostració tecnològica, cobrint una llum de 45 metres. El seu estil s'adscriu al moviment modernista, dins del corrent denominat "Sezesión Vienesa", però és la manera peculiar amb la qual Ribes interpreta l'estil el que la dota de notable singularitat. La façana principal tracta de compensar la seva accentuada horitzontalitat amb la disposició de tres cossos ressaltats, dos d'això en els extrems formant torrasses i el tercer al centre marcant l'accés. En ella destaquen els abundants detalls decoratius, coloristes, amb nombroses peces ceràmiques que reprodueixen diferents tipus d'adorns florals i abundància d'escuts de la companyia i de la ciutat. La porta del primitiu accés es decora amb dos panells de mosaic dissenyats pel pintor José Mongrell. Destaca també l'exuberant decoració del vestíbul, amb un minuciós disseny de les taquilles i arrimaderos de fusta, amb incrustacions de mosaic i decoracions ceràmiques amb abundància de trencadís, taulells trossejats, com a revestiment de parets i sostres formant un conjunt de singular bellesa.Dades bàsiques

Direcció:

Carrer Xàtiva, 24
46007 València

Transport:

Autobús: 5, 6, 7, 8, 14, 19, 35, 40, 62, N1 i N7
Metre: Xàtiva (Línia 3 i 5)