L’edifici va ser construït el 1887 com a estació principal de la línia pertanyent a la Societat Valenciana de Tramvies i que comunicava València amb Llíria. Va ser substituïda poc temps després en el seu sentit més representatiu i de viatgers per la de Santa Mònica, que esdevingué aleshores la del termini i que es trobava molt més prop del centre de la ciutat de València. L’estació de Marxalenes es conserva perfectament, però només pel que fa a l’edifici de viatgers.

Aquest edifici és explicat per I. Aguilar de la següent manera:

L'edifici de viatgers es troba lateralment a l'accés principal des de la carretera de Barcelona, és un edifici d'una sola planta paral·lel a les vies, és a dir seguint una tipologia com la que hem denominat anteriorment D/ (passant) la qual s'utilitza normalment en estacions de pas i no de terme com aquesta. Aquesta solució és deguda principalment a la forma de solar emprat per a la construcció de l'estació i de les seues dependències, així com el reduït d'aquest espai va determinar la construcció en paral·lel de tots els pavellons i vies.

La distribució de l'edifici no varia en el fonamental de la tipologia normal. La part central és la destinada pròpiament als viatgers: Vestíbul, equipatges, sales d'espera, despatx de bitllets i en tots dos extrems estaran les dependències pertanyents al servei interior com a despatx del cap, telègraf, inspecció, lampisteria, magatzem, habitacions... tot això distribuït a través d'un corredor que travessa tot l'edifici. Les façanes estan modulades per mitjà de pilastres, entre elles s'obrin els buits (finestres en la façana principal i portes en façana a la via), únicament es ressalta la part central amb una xicoteta coronació o ampit que indica els accessos principals per ambdues façanes. És uneix edifici clàssic on les proporcions i uns mínims elements decoratius i arquitectònics (sòcol, entaulament, cantonades de cadirat, pilastres...) configuren l'aspecte de moltes estacions espanyoles.

A hores d'ara l'estació ha estat transformada per oficines socials de l'Ajuntament de València.


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer Poeta Fernández Heredia, 7
46009 Valencia