Formen part del complex militar construït entre 1870 i 1880 al costat de l’antic solar del convent de Sant Joan de Ribera.

La caserna situada al sud es va destinar en el seu moment a l’arma de cavalleria, la qual cosa queda reflectit en la iconografia utilitzada en els escassos elements decoratius de l’accés principal i en la reixa de l’atri. De decoració una mica més elaborada que en el cas del seu homònim d’infanteria.

En contacte amb l'Albereda se situa la part més noble, on es troba l'accés principal, resolt mitjançant un gran atri enjardinat separat de l'avinguda per un reixat de superba factura.

La composició de les façanes sorgeix per superposició i seriació d'un mòdul comú de buit, rematat en arc rebaixat, amb balconades balastrades en els punts de la façana principal on se situen altres accessos.

En part de la façana al carrer Serrano Flores els buits es recullen en un format d'arcuacions. El pati principal es troba empedrat, per a facilitar les evolucions de les cavalleries. Els sòcols de la façana són de pedra i la coberta dels diferents pavellons, a dues aigües, és de teula.Dades bàsiques

Direcció:

C/ Serrano Flores, 4 46010 - València.