L’element protegit (BRL) està constituït pels edificis més representatius de l’antiga Caserna del General Almirall, això és, l’edifici que presta façana al carrer Sapadors i el mòdul amb planta en forma de “H” que se situa a l’altre costat del pati de maniobres.

Construït en 1921, durant la dictadura de Primo de Rivera, es tracta d'un conjunt d'edificacions de caràcter militar que ocupa gran part d'una enorme illa situada en el seu moment a les afores de la ciutat i hui integrada en una trama urbana, despersonalitzada i mal planificada, de la qual únicament presenta interés l'antic barri de l'estació d'En Corts, popularment conegut com “de Sapadors” per trobar-se situat just al nord de l'antiga caserna.

El conjunt està constituït per una sèrie de construccions funcionals, sòbries i senzilles, de tall acadèmic, resoltes de la manera usualment utilitzada pels enginyers militars per a aquest tipus d'instal·lacions. Només presenta interés l'edifici principal, amb façana al carrer Sapadors, destinat en el seu moment al cos de comandament i residència d'oficials, i el pavelló posterior, amb planta en “H”, situat a l'altre costat de l'ampli pati de maniobres i destinat a allotjament de la tropa. Estilísticament, utilitza un llenguatge historicista d'inspiració clàssica la finalitat de la qual és atorgar prestància al conjunt, constructivament molt senzill.

La façana que dóna enfront del carrer Sapadors incorpora una ornamentació més elaborada que la resta (balcons, pilastres, balustres i uns altres). Simètrica, molt jerarquitzada, amb una forta component horitzontal, remarca la planta principal, on se situen les banderes, mitjançant una llarga sèrie de balconades i balcons abalustrats i un ordre gegant de pilastres jòniques que recull també la planta superior, fins a la cornisa. La planta baixa presenta buits en arc i, la principal, buits de llinda rematats amb frontons alterns corbs i triangulars. Des de 1987 és seu de la Comissaria de Policia del barri. El seu estat de conservació és deficient.


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer de Sapadors