Este edifici es troba unit interiorment a l’edifici de la Beneficència i a l’Asil del Marqués de Campo, que dóna al carrer Corona.

Fundat en 1863 com a Asil de Pàrvulos per Sr. José Gabriel Campo i Pérez, després Marqués de Campo per nomenament d’Alfons XII, constitueix un edifici típic de l’arquitectura de la segona meitat del segle XIX, en el qual conflueixen dos llenguatges diferents: d’una banda l’estil neoclàssic i academicista utilitzant en el nucli originari de l’Asil, que data més o menys de 1862, sent el seu autor l’anglés James Beaty; i per un altre, l’obra realitzada per José Camaña Laymón a partir de 1882, en un gòtic tardà, patent sobretot a l’església -hui parroquial de la Miraculosa
Esta construcció consta d’una planta baixa i una altra superior, rematant-se amb un timpà format per la seua coberta de doble vessant. En la planta baixa es troba la porta d’accés flanquejada per dues finestres amb forma d’arcs de mig punt.

La façana d’esta es troba tractada de dues formes: la primera és un arrebossat llis de ciment a manera de sòcol que recobreix les rajoles de la seua estructura. A partir d’este sòcol i fins al límit superior d’esta planta baixa, este arrebossat es llaura a manera de falsos carreus.

El primer pis, que sobreïx una mica de l'inferior, no obstant això, posseeix un arrebossat de ciment llis, sense llaurats. I també a diferència del pis inferior, totes les seues obertures -balcó central i finestres als seus costats- són rectangulars. Sota estes obertures, J. Beaty va col·locar una xicoteta cornisa de costat a costat de la façana per a trencar la monotonia de la llisa paret. En la seua part superior es col·loca un clàssic fris corregut, que alberga el nom de l'edifici

A continuació es troba, també sobreeixint del primer pis, la rematada de l'edifici, el qual adopta la clàssica forma de timpà a manera de temple grec. En el seu vèrtex central es troba una única figura escultòrica, estant cobert esta rematada per teules en la seua part superior
Actualment tots dos edificis són independents; l'Asil de Pàrvulos funciona com a guarderia regentada per monges de l'Associació de Caridad, i el del Marqués de Campo pertany a la Universitat Catòlica.

Este és l'únic exemple d'arquitectura estrictament academicista aplicada a un centre benèfic que es conserva a la ciutat de València.Dades bàsiques

Direcció:

Carrer Corona, 34
46003 València