Durant l’Edat mitjana, els artesans de la fusta van ser agents socials molt importants per la utilització d’aquesta matèria primera per a la construcció de les cases, embarcacions, eines i la gran majoria de recipients i objectes d’ús quotidià.

A València, el riu Túria representava una via directa d’arribada de fusta des de les regions muntanyenques de Conca, Teruel o Ademús i, després de la conquesta cristiana de l’antic Regne, es crea un dels primers gremis de fusters. De fet, el 17 de gener de 1.242, el Llibre del Repartiment ja assigna al mestre fuster Guillem Francolí dos tallers davant de l’Església de Sant Martí de València, parròquia on s’instal·len obradors d’altres artesans de la fusta i es converteix en seu gremial fins a 1.479, quan els propis artesans valencians de la fusta alcen el Palau de Balmes per a les reunions de la “Confraria i ofici dels fusters”.

En 1.774 es renoven les ordenances del Gremi de Fusters per mitjà d'una Real Cèdula del Consell de Castella i els 60 fusters del gremi de València tornen a reconstruir l'antic palau del carrer Balmes, elaborant cadascun d'ells els 60 calaixos del cassetonat que decora els seus sostres, així com altres elements de fusta que encara es conserven en l'edifici, doncs ocupa una antiga edificació, que al llarg de la seua història ha patit múltiples transformacions.

La primera referència que es té és que es va edificar en aqueix lloc una ermita ja en el s. XV, es va ampliar i va transformar l'edificació al llarg de segles, construint-se dues plantes per a habitatges. Ja en el s. XX, el Gremi de Fusters fonga una escola, conservant una capella del s.XIX

L'edifici consta de planta baixa i dos pisos. L'edifici, té planta rectangular amb l'accés a través del vestíbul. S'accedeix a la planta noble, on se situava la sala de juntes del gremi i una capella.

En la segona planta es troba la Sala de Reunions, de planta rectangular, 8 x 20 metres.

Actualment es destina a la celebració d'activitats culturals i esdeveniments, públics o privats.


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer Palau de Balmes, 29
46003 València

Més informació: