El Centre Cultural Nau 3 és un laboratori per al desenvolupament de fórmules innovadores de participació i dinamització cultural. No és només un edifici, és una construcció col·lectiva, un procés barrial i de ciutat. Es tracta d’un espai accessible, atractiu dinàmic. Disponible per a la tota la comunitat que habita al voltant del Parc Central. És una plataforma d’enfortiment per a les iniciatives culturals i un punt de trobada per a les persones i les comunitats.

Objectiu del centre:

  • Conéixer i reconéixer l’ecosistema cultural del barri
  • Recolzar i potenciar les iniciatives culturals i socials de l’entorn
  • Valorar, comunicar i divulgar eixes iniciatives
  • Ser percebut com a espai de qualitat en l’oferta, la gestió i les relacions
  • Generar projectes culturals participatius
  • Ser un focus de difusió cultural

Les activitats proposades són les següents:
Durant els mesos de maig, juny i juliol, la nostra programació estarà enfocada en el Mapatge Col·lectiu. Volem conéixer i que ens coneguen, Per això, oferirem 6 diferents activitats de mapatge i de disseny participatiu per a l’ús dels espais del nou Centre Cultural.

Com a resultat d’estes activitats, presentarem la primera exposició participativa del centre CARTOGRAFIES COL·LECTIVES a la sala polivalent de la Nau 3, i que estem desenvolupant amb la col·laboració de les associacions Fractals, Educació Artística i Sovint, Cultura i Desenvolupament. A més, elaborarem un mapa en línia amb les iniciatives culturals del districte.

DOSSIER DE PROGRAMACIÓ

Si eres una entitat civica/sociocultural interessada en sol·licitar l’ús del centre per alguna activitat cultural, pots fer-ho emplenant i enviant al correu electrònic el formulari següent: SOL·LICITUD D’ÚS D’ESPAIS EN CENTRES CULTURALS MUNICIPALS


Dades bàsiques

Horari:

Dimarts a Divendres: 11:00 - 14:00 | 17:00 - 21:30
Dissabte a Diumenge: 10:00 - 14:00 | 16:00 - 22:00

Direcció:

Carrer Filipines s/n

Més informació:

Telèfon de contacte: 637049327