Des de fa diversos anys l’Arxiu Diocesà de València ve facilitant als investigadors l’accés a l’estudi dels seus fons. Seguint la legislació eclesiàstica vol estar obert i accessible al públic.

I malgrat les pèrdues del seu riquíssim patrimoni documental en 1936-39, que va destruir part del que es va generar durant més de set segles, allò que es va poder salvar, ja està catalogat i disposat per a l’estudi a la Sala de Consulta d’aquest Arxiu Diocesà.

L’Arxiu Diocesà de València té la peculiaritat, pels motius abans indicats, que la major part de les seues seccions és posterior a 1939, per la qual cosa els documents conserven encara abast administratiu i no estan disponibles per a la investigació històrica.

Formen part del “Fons històric” els respectius fons històrics dels arxius parroquials traslladats a l’Arxiu Diocesà i conservats ací en qualitat de depòsit (la propietat continua sent de les parròquies). Estan tots ells fotodigitalitzats i, també gradualment, a la disposició de l’investigador en la xarxa. També on line podrà l’estudiós consultar els diferents fons històrics dels arxius parroquials que, per diversos motius, encara no han sigut traslladats a l’Arxiu Diocesà.

Arxiu Catedralici
Des de la Sagristia, una escala facilita l’accés a l’Arxiu Biblioteca Catedralici, que ocupa dues plantes situades sobre la Sagristia Antiga i l’actual Sala Capitular.

Conté l’arxiu, lligalls, pergamins, butles pontifícies, documents reals i notarials, constitucions de la catedral, deliberacions del capítol, cartes i oficis.


Dades bàsiques

Dades de contacte:

963 82 97 59

Direcció:

Carrer del Palau, 2
46003 València