El projecte “Museari Queer Art: El projecte Arteari a Las Naves” reuneix diferents accions com: Exposició d’artistes actuals; difusió interactiva online; presentació del projecte Arteari; seminari sobre inclusió i innovació; debats sobre art i educació; visites comentades per les i els artistes; i accions participatives per a grups de joves.

“Museari, Museu de l’Imaginari” és un museu online, una institució permanent, sense ànim de lucre, al servei de la societat i oberta al públic, que adquireix, conserva, estudia, exposa i difon el seu patrimoni. Els objectius principals de Museari són la promoció de l’educació artística i de la història com a instruments fonamentals per a la defensa dels drets humans, amb un especial èmfasi en el respecte a la diversitat sexual i els col·lectius LGTBIQ.
El projecte “Arteari Art i disseny per a entorns educatius lliures d’homofòbia i transfòbia” (UV-INV-AE18-779907) forma part de la Convocatòria d’Ajudes per a Accions Especials d’Investigació 2018 del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat de València.

Arteari va nàixer de la necessitat de dur a terme un estudi significatiu dels entorns en què eduquem, analitzant els elements que generen homofòbia i transfòbia. Estudiem entorns formals (aules, centres educatius) i informals (museus, centres d’art), així com espais físics (patrimonials) o virtuals (Internet). El problema de l’odi cap a la diversitat sexual requereix mesures que van més enllà dels èxits que es van aconseguint en matèria legal, política, social, sanitària i educativa. S’estan donant avançaments importants en determinats àmbits, però els entorns tradicionals evidencien en molts casos una distància de la realitat social.

L’aspecte i les característiques dels llocs on eduquem i aprenem ens ajudarà a determinar quins elements provoquen situacions d’homofòbia i transfòbia. La condició heteronormativa generalitzada tendeix a mantindre un model d’estratègies continuistes que impedeixen avançar cap a situacions d’acord amb les lleis que s’aproven. Hi ha un desfasament que es verifica en comprovar les necessitats reals. La falta d’ajust entre els espais tradicionals i les urgències formatives actuals s’observa també quan comprovem la manca de llocs permeables que realment aconsegueixen integrar la diversitat. Aquesta realitat observable en tots els espais físics i geogràfics s’imposa igualment en els entorns virtuals. Una anàlisi dels entorns oferirà pautes des de les quals iniciar les accions necessàries per a evitar àmbits d’homofòbia i transfòbia en altres realitats.


Dades bàsiques

Data:
Del 17/06/2019 al 31/08/2019
Preu:

Gratuït

Direcció:

Carrer de Joan Verdeguer, 22-24
46024 València
Telèfon: 963 013 401 / 962 085 691Altres Activitats relacionades