L’institut va ser creat en 1985 pel professor José María López Piñero, catedràtic d’Història de la Medicina de la Universitat de València, que va ser al seu torn el seu primer director, amb el nom d’Institut d’Estudis Històrics i Documentals sobre la Ciència. Comptava amb la Biblioteca i Museu Historicomèdic, i el Centre de Documentació i Informació en Biomedicina (dirigit per la catedràtica de Documentació María Luz Terrada Ferrandis). Els objectius del centre eren l’estudi de l’activitat científica espanyola i iberoamericana des de l’Antiguitat, l’estudi dels sistemes mèdics, l’elaboració de repertoris bibliogràfics i documentals, l’obtenció d’indicadors de l’activitat científica i sanitària, la creació de bases de dades (entre elles l’IME, Índex Mèdic Espanyol), el desenvolupament de sistemes d’informació mèdica, l’estudi de la terminologia científica i l’estudi de les necessitats d’informació científica i metgessa.

En 2008 l’institut va ser reestructurat, concentrant l’activitat investigadora en la història de la medicina i de la ciència, integrant la Biblioteca historicomèdica Vicente Peset Llorca i part de la Col·lecció cientificomèdica d’instruments de la Universitat de València, i adoptant l’actual denominació: Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero. L’objectiu de la remodelació va ser dotar al centre d’un nou projecte i identitat científica. Esta reestructuració va coincidir amb el trasllat del centre a l’actual seu en el rehabilitat Palau de Cerveró, edifici històric propietat de la Universitat de València.


Dades bàsiques

Horari:

De dilluns a divendres: de 8 a 20 h

Preu:

Entrada gratuïta

Direcció:

Plaça Cisneros, 4
46003 València
Telèfon: 963 926 229
Adreça electrònica: iu.historia.ciencia.doc@uv.es

Més informació: