Situada en l’antiga Paperera Layana en el número 3 al carrer Octavio Vicent.

Parts d’una Ximenera

Les ximeneres consten de tres parts diferenciades: Base o Pedestal, Canya, Fust o Tub i Coronament, Coronació, Capitell o Rematada.

Descripció de la Ximenera

Es tracta d’una ximenera aïllada, resta d’un antic edifici industrial, construït – perquè es desprén de la tipologia de la ximenera, de base rectangular i fust octogonal de rajola cuita- en la dècada 1890-1900. S’utilitza com a material bàsic la rajola cuita, que és un bon aïllant tèrmic. L’altura i secció disminueixen de la base a la cúspide, consistint la seua funció a provocar una depressió o tir entre l’entrada i l’eixida per a establir un corrent d’aire, contribuint aquest tir a la combustió. La secció interior disminueix igualment, amb tal de conservar un corrent ascendent per a véncer els corrents de les masses d’aire fred. La seua construcció obeeix a la utilització del vapor a la fàbrica.
Aquestes ximeneres industrials eren un element bàsic de les instal·lacions industrials que generaven força a la indústria a partir del vapor, utilitzant les experiències dels tipus de ximeneres tan propis del S.XIX i inicis del S:XX
Aquesta construcció s’ha quedat aïllada de les construccions accessòries que haurien d’acompanyar-la en el procés productiu, quedant així descontextualizada.
Les seues fàbriques són de rajola cuita i consta d’un basament quadrangular rematat per una cornisa amb denticles que marca la línia de transició amb el tronc, de secció octogonal i de forma troncocònica; forma canònica d’aquestes ximeneres per a impedir l’entrada d’aire fred, facilitant així un corrent d’aire per inversió tèrmica. Es remata amb una corona i llanterna emmarcada per dues motlures de rajola.Dades bàsiques

Direcció:

Carrer Octavio Vicent Escultor, 3
46023 València