València era una de les ciutats més importants d’Al-Àndalus. El perímetre de la muralla es desenvolupava a l’illa formada entre els dos braços del riu Túria, sent el sud utilitzat com a fossat.

Entre els carrers de l’Àngel i de Beneito i Coll a la ciutat de València i formant part de la casa número 2 de la plaça dels Navarros, s’ha posat de manifest, enderrocar una casa del citat carrer de l’Àngel, una torre arredonida adossada a les restes de la muralla mahometana. L’expressada torre pertany, sens dubte, a la part més antiga de la muralla.

La seua construcció és de maçoneria amb murs que en l'última planta tenen seixanta centímetres de grossària.

Amb la finalitat de poder conservar aquest testimoniatge de la dominació musulmana que va durar a València prop de cinc segles, es fa necessària la protecció de l'Estat, amb la seua declaració com a monument històric-artístic (Decret 2261/1963 de 24 de juliol. BOE 07.09.63. Número 215).

La torre adossada estava al pati del desaparegut hostal de la Posada de l'Àngel. És de planta semicircular realitzada amb fàbrica de maçoneria, i té un recrescut en la part superior. En l'actualitat és un habitatge. El tram de la muralla al costat de la torre té una longitud d'uns 18 metres i un ample de quasi dos metres. La fàbrica és de tapial de formigó. També es conserven altres restes disseminades pel barri del Carmen. En la poma de cases del carrer Mare Vella es troba una altra torre embeguda dins de les cases de similars característiques a l'anterior, encara que ha patit alteracions. Al costat del Portal de la Valldigna es troba una altra torre d'idèntiques característiques, desmotxada en l'actualitat, i un fragment de llenç murari. Al carrer Salines es pot observar part de mur amb una altura aproximada a cinc metres. En la plaça del Tossal es conserva part de la muralla que ha sigut restaurada i posada en valor. S'han realitzat nombroses excavacions arqueològiques que han permés ampliar la informació que es tenia de les muralles àrabs.Dades bàsiques

Direcció:

Plaça dels Navarros, 2 46003 València