El Portal de Valldigna és una porta oberta en 1400 a la muralla islàmica per comunicar la ciutat amb la moreria, raval que es va establir en els voltants de la plaça de Mossén Sorell després de la conquesta cristiana de la ciutat. Arc de mig punt amb un lleuger avanç de les impostes que li assembla als arcs de ferradura àrab.

La porta és un arc de mig punt de carreus amb un lleu avanç de les impostes que li assembla als arcs de ferradura àrabs. Per sobre del va hi ha un retaule d’inspiració gòtica, encara que de factura moderna, en el qual es representa a Jaume I oferint a l’abat de Santes Creus dels terrenys per construir el Monestir de Valldigna. De 1678 data l’ampliació de l’habitatge sobre el portal.Dades bàsiques

Direcció:

Carrer del Portal de la Valldigna
46003, València

Transport:

Autobús: 5B, 7 i 81