El Molí del Sol es troba en el terme de València, Partida de Dalt de Campanar, actualment en el límit septentrional del Parc de Capçalera, al costat del vell llit del Túria. Està construït sobre la séquia mare de Rascanya i era el primer molí d’aquest sistema.

Arquitectònicament es tracta d’un edifici que representa les característiques constructives d’una alqueria de finals del segle XIX, amb la peculiaritat de la seua adaptació als usos del molí hidràulic.

Es tracta de l’últim molí construït en l’Horta de València, per la qual cosa no representa el major valor com a element construït, però és dels pocs que queden en peu i amb un entorn encara d’horta, per la qual cosa es recomana la seua protecció com a edifici, així com la del seu entorn per a evitar noves construccions que afecten la seua perspectiva.

Tipologia Constructiva:
Edifici d'una planta constituïda per dues naus en forma de “T” de les quals, la principal, on està la porta d'accés i estava la sala de queixals, és transversal al caixer de la séquia, mentre que la segona és paral·lela a ell. La primera nau consta de dues crugies sustentades per pilars i una coberta de dos vessants, de teula, i disposa de diverses obertures enreixades. La resta de dependències eren l'habitatge, magatzem i corral annex.

Es pot situar entorn a l'any 1880, perquè va ser l'últim molí hidràulic construït no solament en la séquia de Rascanya sinó en el conjunt de tota l'Horta de València.

Després d'un període en estat d'abandó en el qual es va produir una gran deterioració, en 2005 va tindre una remodelació i restauració integrals, a partir d'un projecte dels arquitectes E. de Miguel, V Silla i R. López, acollint nous usos i conservant part de les instal·lacions històriques la restauració. Aparentment no ha perdut cap element arquitectònic important del seu conjunt, tant de l'edifici en altura com de la part subterrània hidràulica, si bé ja no es conserven elements de la seua maquinària.

Ocupació Actual:
El molí s'usa actualment com a centre de policia local.Dades bàsiques

Direcció:

Pujada Arriba, 1
46015 València