La plaça del Mercat ha tingut des de l’edat mitjana una assenyalada vocació comercial. Aquí es celebrava el mercat, primer en llocs a l’aire lliure -les populars “parades” amb els seus blancs tendals i la seva colorista mercaderia exposada al públic-, que des de 1839 es van completar amb un edifici construït a aquest efecte. Amb el canvi de segle, però, es va fer evident la necessitat d’una instal·lació de major capacitat.

 

Projectat el 1914 pels arquitectes Alejandro Soler March i Francisco Guàrdia Vial, antics cooperadors de Domènech Montaner, les obres del Mercat central es van iniciar el 1910 i la seva conclusió es va retardar fins a 1928, ja sota la direcció d'Enrique Viedma, sent inaugurades per Alfons XIII. La planta de l'edifici s'adapta a la forma de la parcel·la que ocupa, de més de 8.000 metres cuadrats, resolent les seves cobertes per mitjà d'innovadores cúpules i diferents sostres inclinades. L'armadura de cobriment remet a les grans arquitectures industrials del ferro, com les de l'estació del Nord o el mercat de Colom, mentre que els murs perimetrals, que amb prou feines tenen funció de sustentació sinó més aviat de tancament, estan proveïts de sòcols ceràmics policroms a la base i de "mallorquines" metàl·liques en el seu extrem superior.

Al·legòrica arquitectura de l'acer, encarna en la seva ornamentació simbòlica la lluminositat de les ceràmiques de la Ceramo i el colorit de les seves vidrieres, tota la riquesa de la mateixa Horta.Dades bàsiques

Horari:

Dilluns a dissabte: de 7 a 15 h

Direcció:

Plaça del Mercat, 6
46001 València
Telèfon: 963 829 100

Més informació: