La Petxina és actualment un complex esportiu i cultural, que es troba en el Passeig de la Petxina de València.

És una edificació de l’any 1895, desenvolupada pel famós arquitecte valencià Luis Ferreres Soler. Constitueix per a molts l’obra més important del professional i tot un referent de l’arquitectura civil valenciana entre finals del segle XIX i principis del XX.

Ocupa una superfície total de 12.875 metres quadrats i servia com a escorxador. Per a açò es va distribuir la zona interior en tres naus de matança per a les diferents classes de bestiar (boví, lanar i cabrío i, finalment, de truja).

L’interior d’aquest escorxador es va construir amb mínima decoració interior i aprofitant tota la funcionalitat possible de la rajola. A destacar de la seua infraestructura estaven els grans finestrals que sustentaven unes cobertes, gràcies a una estructura que estava formada amb pilars de ferro colat i bigues de gelosia.

Per a una funcionalitat pràctica, es van instal·lar sistemes efectius d’il·luminació, ventilació i de neteja, aquest últim aprofitant les aigües de reg de la sèquia de Rovella.

A nivell arquitectònic és una llàstima que la façana principal no haja romàs intacta fins als nostres dies, però en 1940 va ser modificada per a permetre el pas de camions de majors dimensions.

 

El que fóra a principis de segle XX u dels millors escorxadors de tot el país, avui dia és un complex esportiu i cultural, dependent de l'Ajuntament de València. En l'actualitat s'ofereixen en ell diferents serveis per a practicar esport i fomentar la cultura.

Per a açò es va efectuar una completa rehabilitació de totes les instal·lacions i es van adaptar amb la finalitat de construir espais com una piscina, un gimnàs, biblioteques i fins i tot sales de reunions, entre uns altres, que estan disponibles per a adults i escolars que desitgen aprofitar-los.


Dades bàsiques

Horari:

Dilluns a Divendres: 8 a 22 h. Dissabtes: 8 a 14 h. Diumenges: 9 a 14 h.

Direcció:

Passeig de la Petxina, 42
46008 València

Més informació:
Telèfon: 963 82 04 26 Fax: 96 394 45 83