De la construcció medieval queda un pilar i l’arrencada d’un arc al pati de l’hospital i una talla gòtica de la Verge sobre mènsula i doselete ogival destacant sobre el gran mur llis (només tallat per dues portes inutilizadas d’accés a la Capella) que dóna al carrer Trinquet de Cavallers. El conjunt consta de Capella i hospital bolcat sobre claustre (xicotet pati). La Capella (de Ntra. Sra. de la Seu) consta d’una sola nau dividida en dues parts per un coro que segrega una altra xicoteta capella (volada al atzucat) de decoració barroca. A l’Hospital s’accedeix pel Atzucat del carrer, amb ampli vestíbul i es desenvolupa sobre un pati irregular de xicotetes dimensions, amb dos costats proveïts d’arcades fetes de cadirat i arcs de rajola. La resta de l’obra està realitzat en rajola obrint-se al pati grans buits de llinda abocinado. Per tot l’Hospital corre un sòcol de taulells barrocs amb escenes de funció didàctica testimonial de caràcter popular. L’escala, situada en una dels angles del pati, ens condueix al deambulatori dels pisos superiors on donen les cel·les.


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer del Trinquet de Cavallers, 4
46003 València