L’edifici construït en 1903, per l’arquitecte Francisco Mora Berenguer i que consta de planta baixa, entresòl i quatre plantes trepitge.

El llenguatge utilitzat és modernista que es caracteritza per una composició tripartida diferenciant base, cos i rematada i una rica decoració amb elements propis del modernisme (formes orgàniques, elements florals…), llibertat formal en el disseny dels buits (de llinda, de mig punt, escarsers), incorporació de nous i diversos materials i ús de tècniques tradicionals i artesanes.

El color en aquesta tipologia es caracteritza per la introducció d’una major riquesa cromàtica derivada de policromías associades a l’ús de nous materials.

L’ús original era residencial en les plantes trepitge i locals comercials, en planta baixa i/o entresòl.

Generalment en l’actualitat, solen destinar-se a residencial en plantes trepitge i usos terciaris en planta baixa i/o entresòl, encara que també podem trobar casos, en els quals l’edifici alberga altres usos.


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer de la Pau, 31
46003 València