Edificio construït l’any 1907-1914, atribuït històricament a l’arquitecte Demetrio Ribes (1877 – 1921), alguna cosa no constatat documentalment. Forma un conjunt arquitectònic amb l’edifici situat en el número 29 del carrer Ruzafa, encara que en realitat són dos edificis independents. Segueix l’estil modernista propi d’algunes de les seues obres, amb reminiscències eclèctiques. Destaca l’ús d’elements decoratius suspesos característic del modernisme vienés (ceràmica vidrada, corones de llorer, relleus horitzontals…) i la disposició de la façana en tres cossos (basament, cos central i rematada), cridant l’atenció la rematada d’aquesta.

Té com a element principal la façana, en la qual destaquen els grans finestrals de l’entresòl, així com en la seua coronació, un elegant element ornamental que segueix la línia de la resta de la coronació del xamfrà i que serveix d’ampit del terrat.

La disposició ordenancista de les façanes, amb accessos centrats i la seua organització en tres cossos clarament diferenciats (basament, cos central i rematada), ens parlen de la permanència academicista. En el cos central els buits s’agrupen formant unitats compositives de major grandària. Disposa de dos habitatges per altura i vestíbul simple.


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer de Russafa, 29
46004 València