L’edifici de la Casa de Rua, coneguda també com a Casa de Voro el de la Barraca, correspon a una xicoteta edificació rural que degué construir-se al començament del segle XX sobre una antiga barraca.
S’inscriu en una tipologia arquitectònica estandarditzada en el món de l’horta de València, el major interés patrimonial es troba en el seu bon estat de conservació, en la seua representació d’una tipologia tradicional de casa de l’horta i en el seu valor de conjunt en el si de la resta d’edificis rurals que alberga el Parc Marxalenes.


Dades bàsiques

Direcció:

Parc de Marxalenes
46009 València