Alqueria barroca aïllada en parcel·la de forma rectangular, composta d’un edifici principal amb dos cossos en L de dues altures, un annex d’una planta i el corral. L’ala Nord correspon a una ampliació de principis del segle XX, deixant patent el corrent arquitectònic de l’època, mostrant-se simètrica, amb balcons i rematada de caràcter modernista. La façana de l’ala, corresponent a l’edificació original, es presenta asimètrica amb els buits a manera de miradors enreixats, de forma bombada i de poc vol, coberts amb copetes de la mateixa singularitat corba. És en aquesta façana on es troba l’accés principal que dóna pas a un vestíbul de doble altura on antigament es duia a terme l’acte de la Demanà.
L’acte de la Demanà consistia en l’elecció del lloc de caça del llac de l’Albufera per a cada temporada. En el vestíbul de l’edifici, es reunien els barquers per a procedir a l’acte del sorteig i assignació dels llocs. La convocatòria es realitzava per mitjà del toc d’una campana situada en la xicoteta torre que remata l’edifici. Des d’ella es té una bona visió del llac servint al seu torn com a talaia de vigilància.


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer de l'Embarcador, 28
46012 València

Més informació: