Gran xalet de planta poligonal irregular construït l’any 1920, compost d’un habitatge per planta, escala lateral de tres trams en 2a cruixia, ventilada per muntera, vestíbul simple i sense patis. Les cobertes són de teula. La façana té tractament diferencial de buits, segons altura i pluralitat d’eixos de simetria, que afecten draps reduïts de façana, no a la totalitat.

En la primera planta quasi tots els buits són arcs de mig punt o carpanells, havent-hi àmplies balustrades entorn del basament de la torrassa, que es repeteixen en la segona planta, i se li afigen altres noves, més un gran mirador entre columnes, que dóna al jardí, la qual cosa jerarquitza a esta planta sobre les altres. En la tercera planta, que dóna al Carrer Sorní, hi ha una lògia amb buits entre pilastres i rematada de cresteria. La torrassa té en la seua última planta, huits horitzontals tripartits per pilastres. A les seues set façanes visibles este coronat com el cos principal de l’edificació per un gran ràfec de fusta amb canelles. Llenguatge Neoplateresc, amb un dels seus costats mitgers amb edificació purista i els altres excepte el que dóna al Carrer Sorní, donen al jardí. Són de destacar la construcció de la façana en maçoneria amb arrebossat llis, en la qual són d’especial interés l’ornamentació i la composició d’esta, sent elements Neoplaterescs en el tractament de buits, que estan generalment recercades per pilastres, sostenint tabernacles.

Altres elements apreciables arquitectònicament són el vestíbul d’accés als habitatges i l’escala interior. Cada planta consta d’un únic habitatge.
El jardí està tancat per reixat de forja, també de forja sobre sòcol de pedra, amb grans pilars intermedi de fàbrica.


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer de Sorní, 3
46004 València