Al solar de l’antic convent d’Agustins descalços i aprofitant en part l’obra anterior, es troba aquest establiment de beneficència a càrrec de les religioses de l’Ordre de la Congregació religiosa de Germanetes d’Ancians Desemparats, fundada per Maria Teresa de Jesús Jornet i Ibars, canonitzada el 27 de gener de 1974. Arquitecte, José Camaña Laymon (1850-1926).

En l’edificació han d’assenyalar-dos claustres antics amb arcades de mig punt, centrats per sengles imatges modernes del Cor de Jesús (de 1935) al claustre de la dreta, i del Cor de Maria (de 1947), en el de l’esquerra, claustres que van ser del citat convent d’agustins descalços. També ha de notar-se l’església, neogòtica, de 1915 obra d’una nau allargada de deu trams molt oblongs, 3 compresos en el cor i tres més al presbiteri. Les creueries senzilles; amb complements esquifados. A aquesta nau recauen com trifori unes arcades amb gelosies i les capelles laterals unides per una, no practicable per estreta, obertura ogival, que simula una nau lateral. En l’última “capella” de l’antic costat “de l’Epístola” al costat del presbiteri, l’urna, així mateix neogòtica, amb les restes de Santa María Teresa Jornet, efigiada al monument escultòric de la plaça propera que es relaciona a part, obra de M. Silvestre “d’Edeta”.

En altres capelles laterals, a la dreta (Epístola) des del presbiteri amb l'esmentada urna de la Santa: el Cor de Maria, Sant Rafael, amb Tobies; i Santa Teresa de Jesús. A l'altra banda (Evangeli) el pas o entrada, davant del Cor de Maria; enfront de Sant Rafael, una capella eucarística profunda amb el Crucificat en retaule goticista, i pintures modernes sobre taula, seguint cap als peus, enfront de Sant Teresa, Sant Roc. Les imatges són de Virgili Sanchis; en el retaule major goticista, gran imatge central de la Mare de Déu dels Desemparats sobre el tabernacle; a la seva dreta Sant Josep i a la seva esquerra Santa Marta.


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer de la Mare Teresa Jornet, 1
46009 València
Telèfon: 963 479 250