La caserna de l’Exèrcit de l’Aire es construeix en la dècada dels anys quaranta del segle XX. Les seues instal·lacions ocupaven tota una poma compresa entre l’avinguda del Cid, Carrer Énguera, Carrer Músic Aillón i Carrer Santa Cruz de Tenerife. Una vegada abandonades les instal·lacions en la dècada dels huitanta, l’Ajuntament de València, adquirí els terrenys per a destinar-los a diferents usos, com a parc públic a la zona que dóna als carrers Músic Aillón i Énguera, on hi havia unes naus i unes construccions de poc interés i el cos principal es va convertir en la Central de la Policia Local i una xicoteta part es destina a centre escolar i al carrer Santa Cruz de Tenerife els antics habitatges dels militar.

La parcel·la que es destina a Central de la Policia Local ocupa una superfície de 8.788 m2. Està ocupada per quatre pavellons que conformen el perímetre de l'antic pati d'armes, sota el qual s'ha construït un aparcament per als vehicles de la Policia.

El conjunt va ser construït al mateix temps i per tant mantenen una unitat compositiva.Dades bàsiques

Direcció:

Tres Forques
46018, València