L’antic Palau de Forcalló és l’actual seu del Consell València de Cultura.
El Consell Valencià de Cultura és una institució consultiva i assessora de la Generalitat Valenciana en matèries específiques referents a la cultura valenciana, amb la missió de vetlar per la defensa i la promoció dels valors lingüístics i culturals de la Comunitat.

Les activitats que duu a terme el Consell Valencià de Cultura per al compliment de les seues tasques és diversa i variada.

Entre les activitats més destacades trobem les reunions del Ple i de les Comissions on es debaten i s’aproven els documents que emet la institució. També estan els actes protocol·laris i les visites a institucions i llocs d’interés per al treball de les comissions i dels grups formats dins d’aquestes.

El Consell Valencià de Cultura també duu a terme una sèrie d’activitats més obertes al públic en general. Una bona mostra són les visites que cada mes realitzen diversos centres escolars a la seu del Consell per a veure on i com treballa la institució. Tampoc no es poden oblidar les jornades temàtiques que, sense periodicitat fixa, s’organitzen per a reflexionar sobre alguna de les qüestions que preocupe especialment la ciutadania.


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer Museo, 3
46003 València

Més informació: