La Casa de Lluna és un dels edificis històrics d’arquitectura rural conservats en l’àmbit del Parc de Marxalenes. La seua actual construcció data de començaments del segle XX, per la qual cosa correspon a una edificació fruit de l’etapa de reactivació que l’Horta de València va experimentar en aqueixos moments després de l’assentament d’una nova agricultura de tipus comercial.
El seu valor patrimonial resideix, precisament, en el fet de representar de forma paradigmàtica un model de casa rural d’un període molt determinat, en el qual s’introdueixen tipologies arquitectòniques, materials de construcció i elements estètics prestats o compartits d’altres tipus d’arquitectures com són la industrial i la d’habitatges urbans.
Aquesta casa presenta, a més, un valor afegit en tractar-se d’un edifici que, segons fonts solvents, va ser construït al costat d’una alqueria l’origen de la qual pot remuntar-se a l’època medieval i les restes de la qual es conserven en el subsòl.


Dades bàsiques

Direcció:

Parc de Marxalenes
46009 València