La seua conservació ajuda a preservar una imatge ja familiar per als veïns. També té un gran interés paisatgístic i històric, aprofitant el seu espai interior per a albergar el local de manteniment del Parc.

Les dues alqueries que romanen en aquest àmbit es destinaren a Centre de la joventut (Casa Lluna) i a Centre Social del Barri (Alqueria de Voro el de la Barraca).


Dades bàsiques

Direcció:

Parc de Marxalenes
46009 València