És la seu del Centre de Promoció de la Salut de l’Adolescent Dr. Manuel Llombart i es troba situada al carrer Riu Segre, en el valencià barri de Benicalap.
El projecte de creació d’aquest centre d’assessorament, atenció i educació sanitària dels adolescents ve motivat per l’especial sensibilitat que mostra la Regidoria de Sanitat per aquesta etapa de la vida – que marca el pas de la infantesa a la vida adulta – i per la importància que suposa, per als futurs hàbits i estils de vida, tots els canvis biològics, emocionals i socials que es produeixen durant aquest període.


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer del Riu Segre
46025 València