El teatre cinema Rialto situat en la plaça de l’Ajuntament de la ciutat de València va ser construït l’any 1939 a iniciativa de la família González Galindo, amb projecte de l’arquitecte Cayetano Borso di Carminati. El projecte respon a l’estil racionalista, encara que amb influències “Art-déco”.

En la rehabilitació posterior es va habilitar una sala per a les projeccions cinematogràfiques de la Filmoteca de la Generalitat, una xicoteta sala de representacions teatrals, un Music-hall en el soterrani i el Teatre Rialto que li dóna nom a l’edifici.


Dades bàsiques

Direcció:

Plaça de l'Ajuntament, 17
46001 València