Monument situat a la Gran Via de Ferran el Catòlic, obra de Vicente Navarro Romero, mort el 1978, però que ja el 1908 va Obtenir el premi amb el bust Giner, es va instal·lar, després d’estar molts anys a la plaça de l’Arquebisbe, aquest monument sedent, amb túnica clàssica, inspirat amb el compositor senyor Salvador Giner i Vidal (1832-1911) que s’havia inaugurat el 22 de maig de 1921 a la Glorieta, amb Assistència de Vicente Blasco Ibáñez; el 1943 es trasllada a l’esmentada plaça de l’Arquebisbe i, des de 1960, a la Gran Via on és Troba ara, més a prop de la Societat Coral El Micalet, tan vinculada al mestre, el fundador, que cada any al Segon diumenge de novembre rep l’homenatge d’aquesta Societat i d’altres entitats i bandes de música, més els entusiastes i admiradors, després de dir la Missa oficiada a la Veïna parròquia del Pilar. La idea del monument al mestre Giner va germinar l’endemà del seu enterrament.


Dades bàsiques

Direcció:

Gran Via de Ferran el Católic
46008 València